NyttigNyttig tinnitus informasjon laget av Sørlandet Sykehus.
 På konserter i sommer? Tenk hørsel, bruk ørepropper! 

 Ta en titt på utvalget  av  øreropper hos HANTEK!


 Molde Sjukehus, blant de fremste i landet på behandling av tinnitus / øresus.
 Lær om hvordan hørsel-systemet ditt virker.

TRT Tinnitus Retraining Therapy PDF Skriv ut E-post

- Tinnitus Retraining Therapy (TRT)
er en metode for behandling av Tinnitus satt i system av den amerikanske legen Pawel Jastreboff og hans engelske kollega Jonathan Hazell. TRT bygger på en nevrofysiologisk modell for hvordan tinnitus oppstår og takles, og går kort sagt ut på å trene seg til å sjalte ut tinnitus fra oppmerksomheten.

Gjennom aktiv tilvenning, der stikkordene er psykologisk bearbeiding, kombinert med svak lydstimulering og avspenning, kan man lære seg å ignorere tinnitus.

Lydstimuleringen kan skje ved hjelp av en såkalt lydgenerator. Dette er et apparat som lager en bredfrekvent suselyd uten mening. Pasientene kan bruke apparatet seks-syv timer daglig. Ved å legge lydnivået litt lavere enn pasientens tinnituslyd, vil pasienten gradvis overhøre lyden, og ta med seg tinnituslyden i samme slengen.


Erfaringene fra andre land, viser at vellykket tinnitusbehandling er avhengig av tverrfaglighet, konstaterer Falkenberg, og trekker frem fagfolk fra medisin, audioteknikk, spesialpedagogikk, psykologi og avspenning. Nevrofysiologisk basert mestring blir mye brukt i denne sammenhengen.

Ytterligere informasjon kan fås hos avdelingsleder Siri Skollerud, Briskeby skole og kompetansesenter (telefon 32 22 65 18) eller førsteamanuensis Eva-Signe Falkenberg på utdanningsvitenskaplig fakultet ved Universitetet i Oslo (telefon 22 85 80 71)

Internettadressen til den amerikanske legen Pawel Jastrboff er et bra utgangspunkt for litteratursøk om TRT.