NyttigNyttig tinnitus informasjon laget av Sørlandet Sykehus.
 På konserter i sommer? Tenk hørsel, bruk ørepropper! 

 Ta en titt på utvalget  av  øreropper hos HANTEK!


 Molde Sjukehus, blant de fremste i landet på behandling av tinnitus / øresus.
 Lær om hvordan hørsel-systemet ditt virker.

Sykehus og andre i Norge PDF Skriv ut E-post

Oslo

Ullevål Stadion Øre-Nese-Hals

Tilbud:
Lydoverfølsomhetsbehandling (hyperacusis)
Kognitiv behandling av Tinnitus.

Plassering:
Sognsveien 75 A (Ullevål Stadion), oppgang A, 3. etasje, ut mot Sognsveien og 100 m fra T-banen.

Tilgjengelighet:
Vanlige trapper og heis. Tilpasset funksjonshemmede.

Off. og annen kommunikasjon:
T-bane: Ullevål Stadion T-banestasjon (T-baneringen). Linje 3, 4, 5 og 6 kan benyttes.
Buss: Ullevål Stadion stasjon. Buss nummer 22, 23 eller 25.
Bilister: Gratis parkeringsplasser rett utenfor og i garasjeanlegg.

Kontakt:
TIMEBESTILLING Øre-Nese-Hals: 22 23 55 55 Faks: 22 23 55 56
TIMEBESTILLING audiopedagog Guri: 22 23 55 53 / 47 46 07 05
TIMEBESTILLING audiopedagog Karina: 93 49 10 223

OBS!
1. juni 2013 flytter audiopedagogene til Linderud Senter. Audiografene og ØNH-lege fortsetter som før ved Ullevål Stadion ØNH. Les mer her...


Oslo

Rådgivningskontoret for hørselshemmede

Rådgivningskontoret for hørselshemmede er en del av kommunehelsetjenesten i Oslo. Dette er en førstelinjetjeneste i kommunen, og man trenger derfor ikke henvisning for å komme hit. Behandlingen er kostnadsfri. Som regel er det ikke mer enn ca 2 ukers ventetid. Det er anbefalt å bestille time, ellers kan man risikere en bomtur. Rådgivningskontoret gir tilbud til alle som er bosatt i Oslo kommune

Kontakt
Telefon: 23 47 85 00
Teksttelefon: 23 47 85 03
Besøksadresse: Kabelgaten 2, Økern.


Lier, mellom Oslo og Drammen

HLF Briskeby Kompetansesenter as Telefon: 32 22 65 00 

Temaer på kurssamlingene:
Hjernens betydning for hvordan vi oppfatter og tolker lyd
En helhetlig innfallsvinkel på tinnitusmestring
Hjelp til selvhjelp i hverdagen
Tanker som verktøy for å takle vanskene
Stresshåndtering og avspenning
Erfaringsutveksling. 


Sørlandets sykehus i Arendal

Tinnitusklinikken  Telefon: 37 07 32 16 (Ons-tor-fre kl. 10-14)

Tinnitusklinikken utreder og behandler tinnitus (øresus) og vertigo (svimmelhet), og gjør også annen otonevrologisk utredning.


Haugaland rehabiliteringssenter i Flekkefjord

Tinnitus rehabilitering  Telefon:  57 73 57 00 

Tilbodet er retta mot pasientar med tinnitusproblematikk uavhengig av hovudårsak og diagnose.


St.Olavs Hospital (Trondheim)

Høresentralen Telefon: 72 57 60 57

Høresentralen tilbyr bl.a.:
- Habilitering og rehabilitering av hørselshemmede barn og voksne. Dette innebærer hørselsutedning, behovskartlegging og oppfølging.
- Høreapparatutredning og høreapparattilpassing.
- Behandligstilbud til pasienter med tinnitus ( øresus) med bl.a. tinnitusgrupper.
- Servicekontoret: Et kontor hvor man kan henvende seg uten timeavtale (kølappsordning) der vi kan yte hjelp i forhold til høreapparatbruk og lignende.


Molde sjukehus

Tinnitusbehandling ved Molde sjukehus Telefon: 71 12 27 05

Pasientene som kommer til Molde Sjukehus er henvist fra sin fastlege.

 Pasientene får time hos ØNH-lege og audiograf hvor det vil bli foretatt en grundig undersøkelse av hørselsystemet ditt. Ønsker pasienten en avkreftelse på at det eventuelt kan være hodeskader som forårsaker tinnitus, så kan pasienten få en MR undersøkelse for å være på den sikre siden.

 Pasientene får delta på en ca. 4 timer lang forelesning om tinnitus som bygger på modellen (NBN Nevrofysiologisk Basert Mestring.) Denne behandlingen gjentas hver andre mnd. de 4 første gangene, så litt sjeldnere i minst 18 mnd. til sammen. Denne behandlingen kan kombineres med bruk av lydgenerator (for maskering av tinnituslyden). Har pasienten nedsatt hørsel og tinnitus, kan løsningen være et høreapparat med innebygd lydgenerator.

 Kontroll etter behov.

 Tinnitus-kurs med fysioterapi. Her får pasienten lære seg avspenningsøvelser og andre avslapningsteknikker.


Nordlandssykehuset (Bodø)

Høresentralen, telefon: 75 53 43 31

Hørselssentralen i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret ved sykehuset tilbyr et mestringskurs som går over to dager. Det er et krav at mestringskurset skal inngå i en behandlingsplan. Du må derfor henvises av din fastlege til Øre-nese-hals poliklinikk for utredning av din tinnitus. Til de pasientene som er ferdig utredet og behandlet av øre-nese-halsspesialist, har avdelingen i dag to tilbud: Individuell oppfølging og behandling, eller mestringskurs.


 Nordtun i Meløy kommune i Nordland

Tinnitus gruppetilbud Telefon: 75 72 13 00

Tilbudet er rettet mot pasienter som sliter med hovedsymptomet tinnitus, som kan ha mange slags årsak/bakgrunn.  Det kan være aktuelt for dem som har fått vansker med å mestre hverdagen p.g.a. smerter, psykiske-, fysiske-, eller andre plager, eller som er usikre på egen funksjon. Du kan ha hatt plagene i kort eller lang tid, men opplever dette som plagsomt.


Landaasen Rehabiliteringssenter (Gjøvik)

Rehabiliteringstilbud for Tinnitus Telefon: 61 12 40 00

Målsetningen søkes oppnådd gjennom kunnskap om tinnitus der det legges vekt på ufarliggjøring av de naturlige følger og reaksjoner hos tinnitusrammede. Videre har oppholdet som målsetning at deltagerne skal få innsikt i mestrings-og tilvenningsstrategier. Vårt behandlingsopplegg tar utgangspunkt i den nevrofysiologiske modellen. I programmet legges det vekt på fysisk aktivitet og avspenning, samt forelesninger med ulike temaer relatert til Tinnitus. Deltageren utarbeider en egen målsetting for oppholdet, som et verktøy til bruk i mestringsprosessen. Pasientene tas inn i grupper på 15-20 stk. Oppholdet har en varighet på 3 uker, fra tirsdag til tirsdag. Tilbudet gis som døgntilbud. Du kan henvises direkte inn fra spesialist i øre-nese-halssykdommer, eller via søknad til SeR (Sentral enhet for Rehabilitering) gjennom fastlege.


Egere Audiopedagogisk Rådgivning (Kirkeveien 230, 1383 Asker)

Egere Audiopedagogisk Rådgivning Telefon: 90230944 E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Rådgivning og audiopedagogisk behandling innen:
 
Nedsatt hørsel
Cochleaimplantat- lytte og taletrening
Hørselstekniske hjelpemidler
Tinnitus (øresus)
Hyperakusis (lydoverfølsomhet)
Ménière
Mestring og kommunikasjonsstrategier
Mestring av arbeids- og hverdagsliv