HOVEDMENY


Ting av interesse
Test tinnituslyder
HLFU Hørselhemmedes Landsforbunds Ungdom

> Behandling
Oslo

Rådgivningskontoret for hørselshemmede

Rådgivningskontoret for hørselshemmede er en del av kommunehelsetjenesten i Oslo. Dette er en førstelinjetjeneste i kommunen, og man trenger derfor ikke henvisning for å komme hit. Behandlingen er kostnadsfri. Som regel er det ikke mer enn ca 2 ukers ventetid. Det er anbefalt å bestille time, ellers kan man risikere en bomtur. Rådgivningskontoret gir tilbud til alle som er bosatt i Oslo kommune

Kontakt
Telefon: 23 46 04 00
Teksttelefon: 23 46 04 02
Besøksadresse: Fredrikke Qvams gt 1 (3.etg)

Sørlandets sykehus Arendal

Tinnitusklinikken Telefon: 37 01 45 40 (Ekspedisjon Arendal kl. 11-14)

Tinnitusklinikken utreder og behandler tinnitus (øresus) og vertigo (svimmelhet), og gjør også annen otonevrologisk utredning.


St.Olavs Hospital (Trondheim)

Høresentralen Telefon: 72 57 60 57

Høresentralen tilbyr bl.a.:
- Habilitering og rehabilitering av hørselshemmede barn og voksne. Dette innebærer hørselsutedning, behovskartlegging og oppfølging.
- Høreapparatutredning og høreapparattilpassing.
- Behandligstilbud til pasienter med tinnitus ( øresus) med bl.a. tinnitusgrupper.
- Servicekontoret: Et kontor hvor man kan henvende seg uten timeavtale (kølappsordning) der vi kan yte hjelp i forhold til høreapparatbruk og lignende.


Molde sjukehus

Tinnitusbehandling ved Molde sjukehus Telefon: 71 12 27 05

Pasientene som kommer til Molde Sjukehus er henvist fra sin fastlege.

Pasientene får time hos ØNH-lege og audiograf hvor det vil bli foretatt en grundig undersøkelse av hørselsystemet ditt. Ønsker pasienten en avkreftelse på at det eventuelt kan være hodeskader som forårsaker tinnitus, så kan pasienten få en MR undersøkelse for å være på den sikre siden.

Pasientene får delta på en ca. 4 timer lang forelesning om tinnitus som bygger på modellen (NBN Nevrofysiologisk Basert Mestring.) Denne behandlingen gjentas hver andre mnd. de 4 første gangene, så litt sjeldnere i minst 18 mnd. til sammen. Denne behandlingen kan kombineres med bruk av lydgenerator (for maskering av tinnituslyden). Har pasienten nedsatt hørsel og tinnitus, kan løsningen være et høreapparat med innebygd lydgenerator.

Kontroll etter behov.

Tinnitus-kurs med fysioterapi. Her får pasienten lære seg avspenningsøvelser og andre avslapningsteknikker.


Nordlandssykehuset (Bodø)

Høresentralen Telefon: 75 53 40 00

Hørselssentralen i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret ved sykehuset tilbyr et mestringskurs som går over to dager. Det er et krav at mestringskurset skal inngå i en behandlingsplan. Du må derfor henvises av din fastlege til Øre-nese-hals poliklinikk for utredning av din tinnitus. Til de pasientene som er ferdig utredet og behandlet av øre-nese-halsspesialist, har avdelingen i dag to tilbud: Individuell oppfølging og behandling, eller mestringskurs.


Landaasen Rehabiliteringssenter (Gjøvik)

Rehabiliteringstilbud for Tinnitus Telefon: 61 12 40 00

Tilbudet passer for deg med tinnitus som er selvhjulpen og kan følge undervisninger i gruppe, samt delta aktivt både i undervisninger og fysiske aktiviteter. Du følges opp av det tverrfaglige teamet som består av psykolog, sykepleier, miljøterapeut, kognitiv terapeut, veiledere og audiopedagog. Ved behov inkluderes audiograf, sosionom, og lege..

NYTTIG

Norske helikopterpiloter er garantert hørselskade
På konsert i sommer? Tenk hørsel og bruk ørepropper!
Ta en titt på utvalget av ørepropper hos hantek.no