HOVEDMENY


Ting av interesse
Test tinnituslyder
HLFU Hørselhemmedes Landsforbunds Ungdom

> Om Tinnitus
Tinnitus, er et stort og voksende problem. Nyere undersøkelser viser at så mye som 17% av befolkningen i norge har en grad av tinnitus-fornemmelse (prevalens). For aldersgruppen over 60 år er denne prosenten øket til ca. 30. Men bare ca. 25% av alle med tinnitus føler så mye ubehag at de tar kontakt med lege. Årsaken til tinnitus varierer. Noen har blitt utsatt for høye lyder, andre har fått skader på grunn av slag og noen har fått plagene etter langvarig stress eller traumatiske opplevelser. Legestanden har vanskelig for å finne ut hva plagene egentlig kommer av. De jobber også med å finne ut om lyden faktisk sitter i øret eller om den "fester seg i nervesystemet" slik at jo mer man fokuserer på at lyden finnes, jo mer intens blir den. Vi skiller mellom tre grader av tinnitus som er inndelt på bakgrunn av hvor mye tilstanden virker inn på livskvalitet og mestring:
Grad I: Innehas av ca. 6 % av den norske befolkningen. Den betegnes som moderat plagsom. Man opplever den bare i stille miljø.

Grad II: Innehas av ca. 1 % av den norske befolkningen. Man har vesentlig redusert livskvalitet. Den oppleves i vanlige lydmiljøer, men maskeres av omgivelseslyder.

Grad III: Innehas av ca. 0,5 % av den norske befolkningen. Evnen til å leve et normalt liv er vesentlig nedsatt. De opplever pipingen, ringingen og klingingen hele tiden. De har også problemer med søvnen sin. Det er ikke uvanlig at de våkner av sin tinnitus.

OBS Tallmaterialet over her er fra er fra 2001, så dagens tall er sannsynligvis mye høyere.

Vår opplevelse av lyd:
Lyd fremkaller forskjellige følelser i oss. Men samtidig kan vi oppfatte nøyaktig samme lydpåvirkning svært forskjellig. Som eksempel kan nevnes at den ene naboen som spiller høy musikk der vi knapt legger merke til det, fordi at vi oppfatter ham som grei. Men derimot, mens den andre naboen vi ikke har noe godt forhold til spiller nøyaktig like høyt, reagerer vi svært negativt.

Tinnitus - Lyder i øret:
Det bruser, piper, klinger, hamrer, eller tordner med forskjellig intensitet. Disse lydene i ørene kan utvikle seg sakte, og i løpet av måneder bli sterkere og sterkere. Høyere lyd kan også oppstå plutselig, og er da ikke til å overhøre.

Tinnitus - Hvordan oppstår Tinnitus? Hva kan utløse Tinnitus?
Selv om den eksakte grunnen til at Tinnitus oppstår ofte ikke kan bestemmes, følger her en liste over hendelser som sees på som mulige utløsende faktorer.

Støy eller eksplosjonssjokk / traume.
Konsentrert støybelastning, f.eks høy musikk.
Kjeveleddsslitasje.
Nakkesleng.
Hodeskade.
Plutselig hørselstap.
Anspente / stive muskler i hals og nakke.
Insektstikk.
Høyt blodtrykk.
Uhell eller operasjoner.
Tannrotbetennelse.
Øreverk og mellomøresykdommer.
Virussykdommer.
Stress.
Antibiotika / penicillin.
Morbus Meniere.

Tinnitus oppstår i mange tilfeller i innerøret (Cochlea). Det er hårcellene i sanseorganet som ikke utøver sin naturlige funksjon ved Tinnitus - de er funksjonsskadet. Det oppstår da kaos i innerøret og det sendes ”falske” lydsignaler til hjernen.

Tinnitus - Forskjellige utrykksformer:

Objektiv og subjektiv Tinnitus
Objektiv Tinnitus er den type Tinnitus som beviselig kan måles med fysisk målemetode. Den kan også oppfattes av den utsatte selv.

Akutt Tinnitus og kronisk Tinnitus
Akutt Tinnitus kommer plutselig. Den kan forsvinne like plutselig, eller gå over til å bli en kronisk Tinnitus. Hvis den akutte Tinnitus varer lengre enn 3 måneder(opptil 6 måneder), blir dette kalt en kronisk Tinnitus.

Vanlige følgeplager av kronisk tinnitus:

Søvnproblemer.
Konsentrasjonsvansker.
Nedsatt hukommelse.
Forskjellige grader av nedstemthet, depresjon, uro, angst.
Stressymptomer, som hodepine, muskel-spenninger, muskelsmerter.
Irritabilitet / lav toleranseterskel.

Tinnitus - Reduksjon av livskvalitet:
Stadige lyder i øret, lave - til truende høye, sporadisk kommende eller alltid tilstedeværende, betyr for den berørte ingen ro, aldri stillhet. Mange som er rammet av kronisk Tinnitus lider ofte av permanent søvnmangel. Stadig tretthet og konsentrasjonsproblemer påvirker hverdagen, man føler seg stresset - noe som igjen forsterker øresuset. Denne tilstanden påvirker ikke bare livskvaliteten. Man er ofte ikke i stand til å mestre et sosialt liv, man yter mindre på arbeidsplassen - noe som igjen kan føre til at man ikke fungerer i arbeid lengre. Mange berørte ender ofte opp i så vel en fysisk som en psykisk isolasjon, og dette fører ofte til depresjon.

Verdens helseorganisasjons definisjon av tinnitus:
World Healh Oganisation (WHO) har definert alvorlig tinnitus som den tredje verste ikke-dødelige medisinske lidelse et menneske kan bli rammet av, etter alvorlige og uhelbredelige smerter og total lammelse.

NYTTIG

Norske helikopterpiloter er garantert hørselskade
På konsert i sommer? Tenk hørsel og bruk ørepropper!
Ta en titt på utvalget av ørepropper hos hantek.no