HOVEDMENY


Ting av interesse
Test tinnituslyder
HLFU Hørselhemmedes Landsforbunds Ungdom

> Forebygging
Fakta:
Vi er hele døgnet omgitt av
lyder fra miljøet rundt oss, det være seg alt fra behagelige lyder under 80 desibel, til rockekonserter på 120 desibel, som også er smertegrensen av hva din hørsel tåler. Hvis du eksponeres for 120 desibel over lengre tid vil du få hørseltap, og du kan få ubotelige hørselsskader.

Hørselsskader kan også føre til at man får tinnitus...

Forebygge støyskader:
Skal du på
rockekonsert så unngå å stå rett foran høyttalerne. Kjører du mc, jobber du som DJ, eller kankje i en bar med høyt støynivå, så bruk ørepropper. Jobber du f.eks innen industri, på flyplasser osv, så er som oftest støyrelatert arbeid på slike arbeidsplasser regulert av HMS regler for den enkelte bedrift. Snakk med verneombudet i din bedrift.

Vet du på forhånd at du kommer til å bli utsatt for et høyt lydtrykk i en eller annen form, så kan det ikke sies for ofte,
BRUK ØREPROPPER!

Under her er en tabell som viser lydtrykket oppgitt i desibel (dB) mot din hørsel i forskjellige miljøer.Vuvuzela er signaltrompeten som ble brukt under VM i fotball i Sør-Afrika i 2010

NYTTIG

Norske helikopterpiloter er garantert hørselskade
På konsert i sommer? Tenk hørsel og bruk ørepropper!
Ta en titt på utvalget av ørepropper hos hantek.no